About

Welcome to goto gemba sharing blog for engineers and people who would like to improve their product and service quality.

Web site content is open for large scale of  topics such as manufacturing, global supply chain, kaizen, marketing and so on.

This would be your first visit into website. Keep on reading and improving it!

Privacy Policy

You may give us personal information about you, such as your name, your contact email and other contact details on various places on our website. This privacy policy describes how we collect and use your personal information.

How and where we collect personal information:

– electronic newsletters
– discussion boards and forums
– chats and blogs
– customer registration
– etc …

How we use your personal information:

The information you give us is absolute safe with us. We will never rent, sell, share or otherwise disclose your personal information to third parties. We might contact you from time to time regarding your purchases or the services (like forums and announcement lists) you have subscribed to.

We may also send you promotional announcements from time to time about new products and services that you might find useful.

You may also opt out from receiving information from us at any time and ask us to remove your contact information from our database.

Türkçe
Yasal Uyarı

gotogemba üyeleri ve/veya kullanıcıları olarak; makele, soru, cevap ve yorum yazarken aşağıda takip eden koşulları / hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırsınız:

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak, iletmemek, soru sormamak veya cevap vermemek.

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, 3.kişilerin kullanımına sunmamak

Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek

Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmak

Bu hizmeti kullanırken, gotogemba.com’ da yayınlanan her türlü yorum, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, gotogemba.com, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

gotogemba.com ’ a yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Gotogemba.com’un sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu yasal uyarıyı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle gotogemba.com, diğer kullanıcılar, 3.kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve gotogemba.com bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş addolunursunuz.

No Comments

Be the first to start the conversation!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s